De Taliban zegt regel matig groepen van de lokale tak van ISIS in Afghanistan, bekend als ISKP, op te rollen. Dit nieuws word gepresenteerd als een positieve stap in de richting van het verminderen van terroristische activiteiten in Afghanistan, maar ik kan het niet helpen om enige scepsis te voelen over deze aankondiging.

Als we de geschiedenis van de Taliban bekijken, zien we dat ze niet bepaald bekend staan als vredesactivisten. Het is bekend dat ze in het verleden talloze oorlogsmisdaden hebben begaan en zich schuldig hebben gemaakt aan het onderdrukken van vrouwen en minderheden. Daarnaast hebben ze ook al eerder samengewerkt met terroristische groeperingen zoals Al-Qaeda. Het lijkt me dan ook niet aannemelijk dat de Taliban nu opeens een betrouwbare partner zal zijn in de strijd tegen terrorisme.

Bovendien zien we dat de Taliban vaak gebruik maakt van een dekmantel om hun werkelijke doelen te verhullen. Ze beweren dat ze zich inzetten voor de bestrijding van terrorisme, maar ik heb mijn twijfels over deze bewering. Negen van de tien keer zie ik geen wapens of gevechtsuitrusting bij de vrijgegeven foto’s van de slachtoffers die de Taliban gemaakt heeft. Het lijkt erop dat ze dit doen om mensen van de vorige overheid, met name militairen, uit te schakelen, ook al was hun amnestie beloofd. Dit roept de vraag op of de Taliban daadwerkelijk betrokken zijn bij een anti-terrorisme operatie, of dat ze dit enkel doen om westerse landen tevreden te houden doordat ze iets tegen terrorisme in hun land zouden doen.

Daarom denk ik dat we de aankondiging van de Taliban met de nodige argwaan moeten benaderen. We kunnen niet zomaar aannemen dat de Taliban nu een betrouwbare partner is in de strijd tegen terrorisme. Het is belangrijk dat we blijven kijken naar de feiten en de acties van de Taliban nauwlettend in de gaten blijven houden, om te bepalen of ze daadwerkelijk toegewijd zijn aan het bestrijden van terroristische activiteiten in Afghanistan.